ČD 162.011-1

27.04.2014

1877

  Kulica, Viaxern,...   

ČD 162.012-9

27.04.2014

1528

  Kulica, Viaxern,...   

ČD 162.013-7

27.04.2014

1386

  Kulica, Viaxern,...   

ČD 162.019-4

27.04.2014

1513

  Kulica, Viaxern,...   

ČD 162.019-4 2020

31.12.2022

242

  Hekl   
...

ČD 162.020-2

25.03.2016

936

  Starý, Atb   

ČD 162.035-0

27.04.2014

1312

  Kulica, Andrej, Hekl   

ČD 162.037-6

27.04.2014

1466

  Kulica, Andrej, Hekl   

ČD 162.039-2

13.04.2015

1306

  Kulica, Viaxern,...   

ČD 162.040-0

27.04.2014

1434

  Kulica, Andrej, Hekl   

ČD 162.053-3

27.04.2014

1371

  Kulica, Viaxern,...   
...

ČD 162.054-1

25.03.2016

1038

  Starý, Atb   
...

ČD 162.057-4

27.04.2015

1088

  Atb   
...

ČD 163.006-0

27.04.2014

1239

  Starý   

ČD 163.016-9

17.05.2015

1144

  Starý