Denníky zmien
Rev 16 23.01.2024 11:40 Pridaný lavý panel Novinky/News
Rev 15 22.01.2024 22:30 Aktualizované menu (navbar header)
Rev 14 22.01.2024 17:00 Pridaná stránka Novinky/News
Rev 13 21.01.2024 16:00 Všetky modely od Dem a Dusso boli aktualizované odkazy z http://demmsts.eu" na nový odkaz
Rev 12 15.01.2024 21:45 Opravené odkazovanie na model info, nakoľko boli duplicitné názvy modelov, tak sa zmenilo url z model/cd-153-204-7 na model/ID/cd-153-204-7"
Rev 11 15.01.2024 13:10 Spustenie nového katalógu
Rev 10 14.01.2024 22:00 Po dlhých 10 rokov sme sa rozhodli aktualizovať front-end a back-end, z dôvodu zastareného systému (apache, php) php 5.6 na aktualný podporovaný php 8.1. Nakoľko systemový kód nebol použiteľný na aktuálnej verzií php 8.1 museli sme celý kód napísať nanovo. Tým pádom sa zmenila vyzuálna stránka a tiež samostatné funkcie stránky. Databáza všetkých modelov, tratí a kabín ostala, bola len upravená.
Rev 9 20.05.2023 17:03 Added option Sign Up for the NEWSLETTER
Rev 8 20.05.2023 16:10 Added option to add models/skins, without registration required
Rev 7 19.05.2023 22:00 Added model/skin, information page and add Comments system to NEWS, MODELS, ROUTES and add favorites system and delete website activity list
Rev 6 31.12.2022 14:00 Ads removed
Added/partial function that automatically shuts down a model/skin that will not be current if the script evaluates the state to be current and automatically renews the model/skin - under development
Removed old models/skin, s from the database that no longer have a current download link from the creator
Removed some unused functions, as they were not used
Removed sub pages: Sounds, Search models, Members, Add models, Users, Register user, Edit
Changed website design, compatible with phones - 2022
Rev 5 13.09.2020 11:55 Added hints (categories) ŽSSK Motor locomotives 712
Rev 4 06.06.2019 19:37 Added hints (categories) ČD 193/383
Rev 3 13.04.2019 23:38 Fixed reCaptcha.
Rev 2 13.04.2019 21:42 Added activity list to trail information.
Rev 1 29.03.2019 20:18 Added "Latest Tracks" panel.