Pre úpravu modelu je potrebné kontaktovať administrátora Kontakt.

Z dôvodu nepoužívania tejto funkcie bola funkcia registrácie odstránená.

Na kontaktovanie administrátora katalógu môžete použiť Kontakt.

Keď už odkaz nie je aktualný, alebo neexistuje môžete ho nahlásiť prostredníctvom "Mám sťažnosť na model" v Informácií o modely.

Ak máte k dispozícií nový odkaz na model, stačí ak nám ho pošlete prostredníctvom "Mám sťažnosť na model" v Informácií o modely. A my ho opravíme za nový.

Ak narazíte na chyba alebo nejaký bug, veľmi radi uvítame nahlásenie cez Kontakt a následne vybrali možnosť Technické chyby, aby sme chybu alebo bug mohli, čo najskôr opraviť.