Dňa 28.12.2021 bola vydaná nová aktualizácia BP 95.00 pre trať BP.

Čo nám prináša nová aktualizácia 95.00 (nadväzuje na BP94.0 z 3.3.2021):

Prepracovanie všetkých koľají projektu, aby sa nezobrazovala trolej nad koľajnicami, kde nie je zatrolejované. Prevedenie všetkých dynamických koľají na klasické a tým sa otvorili nové možnosti. Postavené nové trate Brno – Jihlava, Strelice – Hrušovany nad J. a Znojmo – Okříšky. Zatiaľ iba v hrubej stavbe len s fototextúrami na teréne. (plastická ortofotomapa)

Viac info na Aktualizácia

Zdroj: Semora.cz/msts

28.12.2021 | 819 | 0

There are no comments yet.