Bola výdaná nová verzia Open Rails CZ/SK verzia 1.8.

Novinky sa týkajú napríklad v nezávislom ovládaní svetiel a reflektorov, dvojstupňovej brzdy pre osobné vozidlá, vytvorenie funkčného systému ohrievania a ochladzovania diesel motorov, vytvorenie funkčného systému spotreby (príkonov) jednotlivých zariadení lokomotívy (kúrenie, kompresory, ...), ohrev a chladenie trakčných motorov a odporníkov av poslednom rade aj pridanie ďalšieho trolejového napätia 15kV do trakcie, aby bolo reálne napätie v drôtoch pre Zbynkovo nedávne rozšírenie trate BP do Nemec. Musím tiež spomenúť na update, ktorý odstránil blikanie textúr v 64-bit režime. S Vennym sa podarilo vyprofilovať veľké množstvo charakterov počasia, ktoré sa naozaj podarilo. Dôležité je tiež zavedenie zložky OpenRailsCZSK, ktorá umiestnenie ladenia veľmi zjednodušila a nemôže teda nastať problém s krížením nastavenia pre iné ladenia. Pre kabinkárov bola vytvorená nová funkcia, kedy môže v reálnom čase sledovať zmeny v cvf a nemusí stále dookola spúšťať OpenRails. Určite som na niečo zabudol, ale myslím, že sa nám podarilo OpenRails CZ/SK dostať na už prijateľnú, stabilnú úroveň aj u najväčších odporcov nášho derivátu OpenRails.

Ďakujeme

Viac info na Aktualizácia

Zdroj: MSTS-RW

 

 

20.05.2023 | 140 | 0

There are no comments yet.