Aktualizácia trate BP - akt. 99.2

  • 29.03.2024
  • 46 zobrazené

Dňa 04.03.2024 bola vydaná nová aktualizácia BP 99.2 pre trať BP.

Čo nám prináša nová aktualizácia 99.2 (nadväzuje na BP 99.1 z 23.01.2024):

Ďalšie modelovacie aktualizácie. Podrobnosti na drážďanských staniciach (podchody, koše, info,...) prepracovanie oboch hál na HBF a Neustadt. Nové budovy na Ústí nad Labem západ. A v Bratislave úpravy manipulačných koľají a dosadenie nových modelov skladiska, traťovky a rámp. A klasicky, oprava nahlásených chýb.

Aktuálna dĺžka trate 2680 km

Viac info na Aktualizácia

Zdroj: Semora.cz/msts